Turstier

Vardalsåsen

Vest for Skumsjøen og sør for Vesetvegen finner du et flott turområde med flere merkede stier. Skumlivegen og Veset anbefales for start for turen.

Turforslag for Vardalsåsen - kart

Mjøspromenaden

Fin turveg i Mjøskanten fra Huntonstranda og sørover til Rambekk. Badestrand og toalettbygg i Rambekkvika.

Øverby

Flere merkede stier med utgangspunkt fra Øverby Idrettspark og parkeringsplassen ved Eiktunet. Variert terreng i skog og kulturlandskap.

Østbyhøgda

Flere merkede stier med utgangspunkt fra Østbyhøgda. Variert terreng i skog og kulturlandskap.

Se kart over Vind IL sine turforslag (ekstern lenke)

Snertingdal

Flere eldre ferdselsårer er skiltet og merket i Snertingdalsskogene. Mange er lett tilgjengelig fra bilveg.

Biri

Flere DNT-merkede stier i Biri.

Kopperudskogen

Merket stinett i Kopperudskogen med utgangspunkt fra Kopperud skole, Engehaugen og Skoglundfeltet. 

Pilegrimsleden

Merket rute på veg og sti gjennom hele Gjøvik, fra Østre Toten til Lillehammer. Traseen er merket med stolper med pilegrimssymbol i sti og vegkryss. I hovedsak går traseen langs Mjøsa, noe høyere opp i lia enn RV 4 og E 6. For ytterligere informasjon om Pilgrimsleden, klikk her.

Jotunheimstien

Jotunheimstien går fra Oslo til Jotunheimen. Stien er tilrettelagt og merket av lokale foreninger i Den norske turistforening som turiststi. I Gjøvik går stien fra Mæhlumsætra på Vardalsåsen, via Øgardssætra, Vesterås og Mustadkampen. Nord for RV 33 fortsetter Jotunheimstien mot Skyberg og inn i Søndre Land ved Venholhøgda, før den kommer inn i Gjøvik igjen ved Tranalia i Snertingdal og opp til Lundsætra og Vesle Kråkhuggu. Jotunheimen må sies å være et verdig mål for naturglade vandrere, men deler av traseen kan også være en opplevelse i seg selv. Se UT.no

Turstier for vinterbruk

Mange velger de preparerte skiløypene på Øverby for fottur. Det er flott at mange tar en tur, men tråkk i skisporene har etter hvert blitt et problem for de som trener på ski. I Øverby-området er det tilrettelagt med oppkjørte traseer for fotgjengere og gjennomarbeidet skilting for å skille ulik bruk. Se turstier for vinterbruk på Øverby.

Kart over turstier og turveger

Skogsveger og mange stier er lette å finne i den topografiske hovedkartserien fra Statens kartverk, målestokk 1:50 000. Kartbladene Gjøvik, Østre Toten, Eina, Lillehammer, Dokka og Follebu fås kjøpt hos byens bokhandlere.

Kartet "Bymarka" utgitt i målestokk 1:20 000 av Gjø-Vard o-lag, omfatter området mellom Hovdetoppen, Bråstad, Mobrua, Skistua, Bybrua og Hunndalen. Dette kartet fås kjøpt på Turistkontoret.

Sist endret: 06.09.2018