Trær

Trær på egen eiendom

Trær på egen eiendom kan du fjerne uten å søke om det.

Trær som vokser opp i ledninger

Dersom du har eller vet om trær som vokser opp i ledninger: send melding
til Eidsiva.

Hekker som sperrer for sikt ved kryss og utkjørelser

Huseier må selv holde hekker og busker i slik høyde og omfang at de ikke sperrer for sikt ved kryss og utkjørsler.

Her kan du laste ned vår veileder angående hekker, busker og vegkryss

Trær på naboens eiendom

I nabolovens § 3 (ekstern lenke) kan du lese mer om hva du må forholde deg til mht trær og naboer.

Trær på kommunalt friområde

Du kan søke om trefelling eller rydding på kommunalt friområde.

Søknadsskjema og saksgang om trefelling.

 

 

Sist endret: 06.09.2018