• Startside
 • Parkering for forflytningshemmede

Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få tjenesten?

 • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres av lege.
 • Du må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Du må være bosatt i Gjøvik kommune.

Søk om tillatelse

Det er reservert parkering for forflytningshemmede i parkeringshus og på utvalgte steder i kommunen. Dersom du mener du har krav på parkeringstillatelse, kan du sende søknad til kommunen.

Søk om parkeringstillatelse (elektronisk skjema)

Legeerklæring

Søk om parkeringstillatelse (papirversjon)

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
 • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • på parkering reservert for andre brukergrupper
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse.

Klageadgang

Ønsker du å klage? Klikk her

Lover og regelverk

Forvaltningsloven

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

 

Sist endret: 06.09.2018
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00