Sykkelbyen Gjøvik

Gratis utlån av el-sykler

Vil du prøve elsykkelordningen vår gratis? Da kan du melde deg på her, så vil du få en e-post med informasjonen du trenger.

På sykkel i Gjøvik 

Hvorfor sykle?

Flere millioner kroner er brukt til tiltak som gjør det bedre å være syklist i Gjøvik, og mer er planlagt. Sykkelbyprosjektet ble påbegynt i 2010.

Årlige tiltaksplaner utarbeides av en prosjektgruppe sammensatt at representanter fra Statens Vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune.

Revidert Plan for hovednett for sykkel i Gjøvik byområde, vedtatt 17.12.2015.

Sykkelruter i byområdet

6 anbefalte sykkelruter fra byens ytterkanter og inn mot Skysstasjonen i Gjøvik sentrum er/er i ferd med å bli skiltet. Det er også skiltet to ringruter mellom søndre og nordre bydel.

Sykkelplanlegger

Sykkelplanleggeren ligger på nettstedet http://www.sykkelveg.no/ (ekstern lenke). Her kan du skrive inn hvor du reiser fra og hvor du skal. Et kart viser anbefalt sykkelrute, antatt tidsforbruk, strekning med sykkelveg og energiforbruk i form av kalorier.

Alternative ruter er også lagt inn. En kan velge type syklist som ruta skal beregnes for:

Langsom for de som vil unngå bratte bakker Normal for gjennomsnittsyklisten Hurtig for de som liker bakker

Funksjonaliteter som skriftlig rutebeskrivelse, snu retning på ruta og visning av interesse-punkter som barnehager, offentlige bygninger, kultur og idrettsanlegg er også lagt inn.

Sykling mot envegskjøring

I bysentrum er det satt opp skilt som viser at det er tillatt å sykle mot kjøreretningen i envegskjørte gater. Tidligere har syklistene, om de skulle sykle lovlig, vært henvist til fortauet om de skulle sykle mot kjøreretningen.

Erfaringene til andre byer i inn- og utland viser faktisk at antall sykkelulykker ikke øker ved å tillate sykling mot kjøreretningen. Noen erfaringer:

Mindre sykling på fortauet tilsier færre konflikter med gående.Tiltaket medfører flere sykler i gatene, noe som gjør syklistene mer tydelige i gatebildet og dermed øker billistenes oppmerksomhet på denne trafikantgruppen. Billistenes fartsnivå reduseres.Sykkelreisene blir kortere.

Utleiesykler

Sykler i flere størrelser kan leies på Gjøvikregionen Turistkontor. Bysyklene egner seg godt for en rolig tur rundt i byen, eller i distriktet for øvrig. Gratis lån av hjelm. Turistkontoret holder til i den gamle stasjonsbygningen ved skysstasjonen midt i Gjøvik sentrum.

Sykkeltellere

Det er oppsatt to sykkeltellere i Gjøvik. Den ene, i Ringvegen, er det en søyle på stedet der antall passerte syklister vises. Dette i tillegg til temperatur og klokkeslett. Den andre sykkeltelleren står i Raufossvegen. Her er det bare tellesløyfe i bakken. Begge tellerne registreres med data her (ekstern lenke).

Nye sykkeltiltak

Av nærliggende tiltak må særlig nevnes fysisk tilrettelegging i Østre Totenveg, Fauchalds gate og øvre del av Storgata. Det vil dessuten bli utført skilting, satt opp flere sykkelparkeringsanlegg i tillegg til en el-sykkelkampanje og byarrangement. Av større tiltak som ligger noe lenger fram i tid, må Hans Mustads gate og søndre del av Strandgata som sykkelvennlige gater nevnes.

Se hva som er gjort og hva som er på gang

Sykkel og Skibladner

Det anbefales å ta med sykkelen om bord på Skibladner. Ta for eksempel Skibladner fra Gjøvik sentrum til Kapp og bruk sykkelen tilbake.

Mjøstråkk

Godt skiltet sykkelrute på 245 km rundt Mjøsa. Eget sykkelkart for Mjøstråkktraseen er å få kjøpt på Turistkontoret Gjøvik Land Toten.

Sist endret: 06.09.2018