Asfalt i gata?

Spleiselag

Mange steder lever ikke trafikksikkerheten lenger opp til dagens forventede standard. Samtidig har grusveger et kontinuerlig vedlikeholdsbehov og asfalt vil være en kjærkommen oppgradering for både beboere og kommunen.

Det anbefales på det sterkeste at en eller flere initiativtagere snakker med hver enkelt oppsitter ved personlig oppmøte, da flere tidligere forsøk med bare informasjonsbrev ikke har ført frem til noen byggestart.

Koordinering

Arbeidet blir koordinert, vi stiller alltid spørsmål til Eidsiva, Telenor og andre private utbyggere av infrastruktur(fiber, strøm, telefon, kabel-TV)

Fartsdempende tiltak

Asfaltdekke gir i noen tilfeller høyere fart i vegen. For å etablere fartshumper må vegen ha vært i drift noen uker etter ombygging, og vi må måle fart og antall biler før etablering.

Asfalt på egen gårdsplass

Det anbefales at de som vil ha asfalt i avkjørsler tar kontakt med asfaltentreprenøren før de kommer og legger asfalt i vegen. Gjøvik kommune kan ikke gi pris på eller utføre arbeid på private eiendommer.

Sist endret: 06.09.2018