Gravetillatelse på kommunal veg

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - f.eks vei, fortausareal eller offentlige plasser, for eksempel

  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veier og plasser.

Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Samordnet gravemeldingstjeneste

Det er innført samordnet gravemeldingstjeneste (ekstern lenke) i Gjøvik kommune. Tjenesten blir utført av Geomatikk AS (ekstern lenke).

Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir også informasjon om de ulike kabel- og ledningsnettene til Gjøvik kommune i tillegg til Telenor, Eidsiva med flere. Klikk her for å se oversikt over netteiere - skriv Gjøvik kommune i søkefeltet (ekstern lenke)

Geomatikk sørger for en felles påvisning av kabler mens Gjøvik kommune påviser kommunens VA-nett selv. Geomatikk AS bestiller påvisning fra kommunen.

Henvendelser

Alle henvendelser om gravearbeid skal gå til Geomatikk AS.

Graving i riks- og fylkesveier

Ved graving i riks- og fylkesveier er det Statens Vegvesen (ekstern lenke) som gir tillatelsen.

Avklaringer før graving

All graving på offentlig areal må gravemeldes i god tid før oppstart.

Graving på privat grunn må avklares med grunneier. Det skal også kontrolleres om det ligger offentlige vann- og avløpsledninger, kabler med videre på privat grunn.

Sanitærmelding må fylles inn med løpenummer ved å kontakte kommunens sanitæravdeling.

Kundeportal for profesjonelle

Vi anbefaler entreprenører og andre proffbrukere å bruke kundeportalen www.gravemelding.no.

Nødvendige vedlegg som skal følge gravemeldinger, omtales i Retningslinjene for graving i kommunal veg (2018)

Behandlingstid

Det må beregnes minst 3–5 arbeidsdagers behandlingstid for mindre gravearbeid. Forfaltningslovens frister gjelder for gravearbeid som krever trafikkavviklingsplaner av betydning, graving som skal foregå på strekninger over 25 meter eller graving for utbygging.

Sist endret: 06.09.2018