Gjøvik kommune

Logopedtjenesten

Logopedtjenesten

Logopedtjenesten hjelper personer som har vansker med taleflyt, stamming, språkvansker, uttale eller stemme. Tjenesten er gratis.

Hvordan jobber vi?

Gjennom samtaler vurderer vi hvert enkelt persons behov. I noen tilfeller er det mest hensiktsmessig med veiledning og rådgivning. I andre saker jobber vi direkte med den det gjelder, kombinert med veiledning. Arbeidsmetoden varierer fra person til person.

Vi samarbeider blant annet med:

  • foreldre
  • barnehage
  • skole
  • helsetjenesten
  • PP-tjenesten
  • kompetansesentre

Hvor jobber vi?

Når vi hjelper barn reiser vi enten ut til barnehagen eller skolen, eller har et møte på vårt kontor, oftest i følge med foreldre.

Voksne hjelper vi enten i hjemmet eller på vårt kontor på rådhuset.

Slik henviser du til logoped

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan henvise noen til logoped.

Henvisning av barn til logoped Henvisning av voksen til logoped

Fyll ut skjemaet og send på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller som brev til

PP-tjenesten og logopedtjenesten i Gjøvik
Postboks 630
2810 Gjøvik

Kontakt oss

Er du i tvil om saken bør henvises til oss, ta gjerne kontakt med servicetorget på rådhuset, som setter deg over til en av våre logopeder.