Logopedtjenesten

Logopedtjenesten hjelper personer som har vansker med taleflyt, stamming, språkvansker, uttale eller stemme. Tjenesten er gratis.

Hvordan jobber vi?

Gjennom samtaler vurderer vi hvert enkelt persons behov. I noen tilfeller er det mest hensiktsmessig med veiledning og rådgivning. I andre saker jobber vi direkte med den det gjelder, kombinert med veiledning. Arbeidsmetoden varierer fra person til person.

Vi samarbeider blant annet med:

  • foreldre
  • barnehage
  • skole
  • helsetjenesten
  • PP-tjenesten
  • kompetansesentre

Hvor jobber vi?

Når vi hjelper barn reiser vi enten ut til barnehagen eller skolen, eller har et møte på vårt kontor, oftest i følge med foreldre.

Voksne hjelper vi enten i hjemmet eller på vårt kontor på rådhuset.

Slik henviser du til logoped

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan henvise noen til logoped.

Henvisning av barn til logoped Henvisning av voksen til logoped

Fyll ut skjemaet og send på e-post til postmottak@gjovik.kommune.no eller som brev til

PP-tjenesten og logopedtjenesten i Gjøvik
Postboks 630
2810 Gjøvik

Kontakt oss

Er du i tvil om saken bør henvises til oss, ta gjerne kontakt med servicetorget på rådhuset, som setter deg over til en av våre logopeder.