Tid for influensavaksine

Nå kan alle som er i risikogruppa melde seg til vaksinasjon hos sitt legesenter.

Hvem er i risikogruppa?

Om du er i risikogruppen, men er uten fastlege, kan du kontakte Gjøvik helsestasjon.

Legekontorene i Gjøvik tilbyr influensavaksinering for egne pasienter i følgende risikogrupper:

  • Alle over 65 år.
  • Beboere i omsorgsbolig.
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende), svært alvorlig fedme eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter vurdering av lege).
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
  • Prematurt fødte barn under 5 år.

Sjekk når ditt legekontor tilbyr vaksine