Åslundmarka bo- og servicesenter

Det er 24 plasser i bokollektiv for personer med demens og 40 omsorgsboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bydelskafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende.

Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Tilbud 

  • Kafe til beboere, ansatte og besøkende. Se ukas meny.
  • Frisør for beboere
  • Fotpleie for beboere 
  • Dagsenter 

Virksomheter

  • Hjemmetjenester
  • Bokollektiv til personer med demens
  • Tilrettelagte tjenester
  • Fysio- og ergoterapi (barneteamet)