Snertingdal omsorgssenter

Det er 34 sykehjemsplasser og 22 utleieboliger i tilknytning til senteret.

Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Tilbud

Virksomheter 

  • Hjemmetjeneste.
  • Sykehjem.

Nytt omsorgssenter i Snertingdal 

I desember 2022 vedtok kommunestyret å bygge ut et nytt omsorgssenter i Snertingdal med alle funksjoner. Her vil det bli legesenter, produksjonskjøkken, kafe, dagsenter, 16 plasser i bokollektiv og 16 omsorgsboliger. 

Her kan du lese om prosjektet og siste nytt om framdrift.