Snertingdal omsorgssenter

Det er 34 sykehjemsplasser og 22 utleieboliger i tilknytning til senteret. Det finnes også bygdekafé som er åpen på dagtid for alle beboere, ansatte og besøkende.

Her er det ofte ulike tilstelninger for beboere og andre i samarbeid med lag og foreninger. For aktivitetskalender – se oppslag på omsorgssenteret.

Tilbud

  • Kafe til beboere, ansatte og besøkende. Se ukas meny.
  • Dagsenter 

Virksomheter 

  • Hjemmetjeneste
  • Sykehjem

Besøk oss