Rehabiliteringsopphold

Målet med er rehabiliteringsoppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å bedre både livssituasjon og egenmestring. Avdelingene har styrket bemanning på fysio- og ergoterapi.

Hvem kan søke?

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha

  • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
  • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget
  • behov for vurdering av hjemmesituasjonen

Slik søker du

Du søker rehabiliteringsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen. 

Hva koster det? 

Priser og gebyrer - Institusjonsopphold
Opphold Pris
Korttidsopphold - statens satser * 193 kroner per døgn
Dagopphold / nattopphold 110 kroner per dag/natt

Betaling for rehabiliteringsopphold gjelder i 60 døgn per år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.