Gjøvik kommune

Aktiviteter for seniorer

Aktiviteter for seniorer

Vi har god kjennskap til aktivitetstilbud som finnes for seniorer i kommunen, og hjelper deg å finne noe som kan passe akkurat deg.

Koronastengte tilbud

Treningstilbud og sosiale møteplasser i Gjøvik har holdt stengt grunnet koronapandemien.

Noen tilbud har åpnet opp igjen, der smittevernhensyn ivaretas. Vi anbefaler at du tar kontakt med kontaktperson som er opplyst under hvert enkelt tilbud for informasjon om hvilke tilbud som er åpne.

Gågrupper

Trening

Sport og spill

Dans

Svømming

Foredrag og kurs

Sosiale møteplasser

Sang, musikk og underholdning

Vi trenger deg som frivillig!