Gjøvik kommune

Lærings- og mestringstilbud

Lærings- og mestringstilbud

Vi tilbyr lærings- og mestringstilbud, med mål om å gi deg økt kompetanse om din situasjon. På den måten kan det bli lettere å håndtere og mestre egen hverdag til tross for eventuelle helseutfordringer.

Tilbudene er i hovedsak gruppebaserte og vektlegger blant annet erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Meld deg på kurs