Gjøvik kommune

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Hva gjør en demenskoordinator?

  • Leder kommunens demensteam, som bistår fastlegene med utreding av demens
  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har demens og til pårørende, individuelt og i grupper 
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
  • Samarbeider med fastleger, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager m.fl
  • Fag- og systemutvikling i den kommunale demensomsorgen

Hvem kan ta kontakt?

Alle som er berørt av demens kan ta kontakt med demenskoordinator ved behov.

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med oss 

Janicke Lundhaug er demenskoordinator i Gjøvik kommune.