Gjøvik kommune

Demensomsorg i Gjøvik

Demensomsorg i Gjøvik

På nettstedet demensvennlig.no finner du 6 korte videoer og informasjon om muligheter for personer med demens og deres pårørende i Gjøvik kommune. Du finner også informasjon om hvordan vi jobber og en ordliste som forklarer en del begreper som omhandler demensomsorg. 

Temaene er:

Her finner du utskriftsbar brosjyre om demensomsorgen i Gjøvik Demensomsorg i Gjøvik kommune (PDF, 681 kB)

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under på en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et mer demensvennlig samfunn. 

Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. 
Vi lever lengere enn før. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet.

Målet med den landsomfattende kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra.

Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel: 

  • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. 
  • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter. 

Illustrasjonsbilde - Et mer demensvennlig samfunn - Klikk for stort bilde   

Vil du lære mer?

Nasjonalforeningen for folkehelsen har utviklet et undervisningsopplegg på 1 time til personell i offentlig og privat servicenæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Vi har hatt gode tilbakemeldinger fra kurset. 
Er du eller din bedrift/forening interessert i å få undervisning? Kontakt oss så gjør vi en avtale som passer deg. Vi ønsker minimum 5 deltakere for å holde kurs. Kurset er gratis.

Kontakt:
Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening:
Tove Schørlien, telefon 98 48 78 75, eller Liv Thorsen, telefon 99 25 90 08.
Demenskoordinator Janicke Lundhaug, telefon 61 18 97 77.

Demensplan 2018-2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» (PDF, 930 kB)skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.