Gjøvik kommune

Tilbud og aktiviteter for deg med demensdiagnose

Tilbud og aktiviteter for deg med demensdiagnose

Det er naturlig for mennesker å være i aktivitet. Aktiviteter som oppleves morsomme og meningsfulle ofte vil styrke identitet og mestringsfølelse, mens aktiviteter som ikke engasjerer kan bli oppfattet som lite meningsfulle, som tidtrøyte, eller som kjedelige.

Oversikt over aktiviteter for deg med en demensdiagnose  

Per Strand holder utekonsert på Åslundmarka - Klikk for stort bilde

Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

Dagaktivitetstilbud skal først og fremst bidra til meningsfulle dager for den som har demens. Det skal være et sted å trives, der en kan holde på med aktiviteter en liker, og å delta i det sosiale fellesskapet. I tillegg kan tilbudet gi avlastning til pårørende. Dagaktivitetstilbudene er tilrettelagte tilbud for personer med demens som bor hjemme. De har blant annet fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring.

Egenandelen for dagaktivitetstilbud dekker drosje og 2 måltider.

Dagsenter for personer med demens

 

Bing på Åslundmarka dagssenter  - Klikk for stort bilde

Åpent dagtilbud i Åslundmarka

Dagtilbudet er åpent for alle som ønsker å fylle hverdagen med meningsfull aktivitet og samtidig ha en trivelig møteplass å komme til.

De har fokus på økt livskvalitet. De ønsker å gi folk muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv. Åslundmarka skal være et sted hvor lokalbefolkningen kan gå for å spise og hygge seg. Vi vil ha ulike aktiviteter på hverdag. Har du lyst har du lov!

Følg oss facebook 

Åpent dagtilbud i Åslundmarka

En yngre dame holder armen rundt en eldre dame  - Klikk for stort bilde Støttekontakt

Du kan få støttekontakt individuelt eller i tilrettelagt gruppe. Enkelte lag/foreninger tilrettelegger for deltakere med spesielle behov.  Du får tildelt et visst antall timer per måned. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde. Det er ofte personer uten en spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter.

Støttekontakt

Portrettbilde av Elin og Siv som jobber på Friskliv senior  - Klikk for stort bildeFriskliv Senior (tidligere Rådgivningstjenesten 65+)

Friskliv Senior har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for pensjonister i Gjøvik kommune. Tjenesten ønsker å tilrettelegge for å opprettholde god helse og inspirere til et aktivt liv. Fokusområder er fysisk og psykisk helse, forebygge ensomhet og fall, og legge til rette for et godt seniorliv.

Tjenesten tilbyr veiledning gjennom hjemmebesøk og samtaler, arrangerer lærings- og mestringskurs og igangsetter ulike aktivitetstilbud i kommunen.

Friskliv Senior

Joggesko i trapp  - Klikk for stort bildeFrisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral.

Følg oss på Facebook

Frisklivssentralen