Gjøvik kommune

Ergoterapi

Ergoterapi

Hvis du har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut med hjelpemidler og tilpasning av hjemmet ditt. Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen.

Hva tilbyr vi?

Dersom du har fått nedsatt funksjonsevne, kan ergoterapeuten hjelpe deg med å tilrettelegge omgivelser og aktiviteter slik at du skal kunne klare mest mulig av daglige aktiviteter selv. Dette kan være:

  • tilrettelegging med hjelpemidler
  • tilrettelegging av boligen
  • trening i daglige aktiviteter

Hvordan får tilbudet?

Du kan få kontakt med kommunens ergoterapeuter ved å sende oss en henvisning.

Henvisningsskjema for fysio- og ergoterapitjenesten