Gjøvik kommune

Tilbud og aktiviteter

Tilbud og aktiviteter for deg med en kreftdiagnose

Her finner du en oversikt over aktiviteter og tilbud for deg med en kreftdiagnose. 

Treningstilbud for personer med kreftdiagnose 

Onsdager klokka 12:00-13:00 og sosialt samvær og undervisning klokka 13:00-14:00

Sted: Nordbyen omsorgssenter, Utfarten 6, 2519 Gjøvik

Målgruppe: For deg som er sliten etter behandling, eller av ulike årsaker har et lavere funksjonsnivå, men ønsker å leve et aktivt liv.

Pris: Egenandel 100 kr til forfriskninger på temadagene.

Kontaktperson/påmelding:
Fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune.
Tlf: 61 14 69 44

Temakafé for kreftpasienter og pårørende på Gjøvik

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag.