Dagtilbud - Gjøvik aktivitetssenter

Gjøvik aktivitetssenter gir tilbud til personer med utviklingshemming med ulikt funksjonsnivå. Målet for aktivitetssenteret er å drive aktivisering, sansestimulering ut ifra den enkelte brukers behov og funksjonsnivå.

Aktiviteter inne på aktivitetssenteret

  • Individuell timeplaner
  • Aktiviteter i gymsal
  • Ulike sanserom 
  • Gruppeaktiviteter

Aktiviteter utenfor selve aktivitetssenteret

  • Vaskeri i Åslundmarka
  • Ved pakking på Øverby
  • Grønn omsorg/inn på tunet
  • Tilrettelagte arbeidsplasser innad i kommunen

Slik søker du

Du søker dagtilbud plass på Gjøvik aktivitetssenter ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Det ferdig utfylte og signerte papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.