Dagtilbud - Gjøvik aktivitetssenter

Gjøvik aktivitetssenterer et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming. Senteret er tilrettelagt som en arbeidsplass med mulighet for varierte oppgaver.

Slik søker du

Du søker dagtilbud plass på Gjøvik aktivitetssenter ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Det ferdig utfylte og signerte papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.