Habilitering

Habilitering er målrettet innsats overfor personer som har medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse og med behov for bistand over lengre tid; for noen hele livet. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv og kunne ta egne valg.

Hva kan jeg få hjelp til?

  • Hjelp til å skaffe tilpasset bolig
  • Bistand og opplæring i daglige gjøremål
  • Hjelp til planlegging av egen hverdag
  • Helsehjelp i ulike former
  • Hjelp til å endre helseskadelig livsstil
  • Aktivitetstilbud og bistand på fritid

Hvem kan søke?

Vi gir tilrettelagte tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser. Dette kan innebære utviklingshemming, psykiske lidelser eller fysisk funksjonshemming.

Slik søker du

Du søker habiliteringstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Det ferdig utfylte og signerte papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det? 

Habiliteringstjenester er gratis.