Gjøvikprisen

Gjøvikprisen er kommunens kulturpris som gis til noen som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Hvem kan få prisen?

Mottakeren av æresprisen må ha en tilknytning til Gjøvik og ha gjort en betydelig innsats for å fremme kommunens kunst, kultur og idrettsliv.

Prisen kan deles ut til:

  • kunstnere
  • musikere
  • idrettsutøvere
  • lag og foreninger
  • organisasjoner

Hva får mottakeren av prisen?

Mottakeren får en pengepremie på 20 000 kroner og en skulptur laget av Angelina Engelsen.

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Send oss forslag med følgende informasjon:

  • navn på kandidat
  • hvorfor personen fortjener prisen
  • kandidatens tilknytning til Gjøvik
  • eventuelle lenker til medieoppslag, videoer og lignende

Forslaget sendes til postmottak@gjovik.kommune.no. Merk e-posten med "Gjøvikprisen".

Frist for å foreslå kandidater

Fristen for å foreslå kandidater til Gjøvikprisen er 30. september.

Hvordan kåres en vinner?

Alle forslag blir lagt frem for det politiske utvalget for kultur som bestemmer hvem som får prisen. Prisen blir vanligvis delt ut på GjøvikGalla i begynnelsen av november.

Tidligere mottakere av Gjøvikprisen