Gjøvikprisen

Gjøvikprisen er kommunens kulturpris som gis til noen som har gjort en betydelig innsats over lang tid for å fremme kommunens kunst-, kultur- og idrettsliv.

Hvem kan få prisen?

Gjøvikprisen, Gjøvik kommunes kulturpris deles ut til

  • en person som har gjort en betydelig innsats over land tid for å fremme kommunens kunst-, kultur- og idrettsliv
  • en kunstner, musiker eller idrettsutøver som har levert fremragende individuelle prestasjoner, og som derfor har vært en markedsfører og ambassadør for Gjøvik
  • en forening eller frivillig organisasjon som har gjort en fremragende innsats av varig verdi for kommunens innbyggere

Prisvinneren, i den grad det er en person, må være født og oppvokst på Gjøvik, eller hatt en relativt langvarig tilknytning til Gjøvik.

Hva får mottakeren av prisen?

Mottakeren får en pengepremie på 20 000 kroner, en skulptur laget av Angelina Engelsen, og et kunsttrykk laget av Helga Feste Hunter.

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Send oss forslag med følgende informasjon:

  • navn på kandidat
  • hvorfor personen fortjener prisen
  • kandidatens tilknytning til Gjøvik
  • eventuelle lenker til medieoppslag, videoer og lignende

Forslaget sendes til postmottak@gjovik.kommune.no. Merk e-posten med "Gjøvikprisen".

Frist for å foreslå kandidater

Fristen for å foreslå kandidater til Gjøvikprisen er 30. september.

Hvordan kåres en vinner?

Det politiske utvalget som har ansvar for kultur i Gjøvik kommune velger hvem som får tildelt prisen. Tildeling av kulturprisen skal henge høyt, og utvalget kan derfor bestemme at kulturprisen av ulike årsaker ikke deles ut.

Utvalgets faste medlemmer kan selv fremme forslag på aktuelle kandidater både før og under behandling av saken.

Prisen blir vanligvis delt ut på GjøvikGalla.

Tidligere vinnere