Idrettsstipend

Idrettsstipendet deles ut til unge utøvere som fremhever seg på nasjonalt nivå innenfor sin gren. Formålet med stipendet er å bidra til videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere og motivere til videre satsing.

Hvem kan få stipend?

For å motta stipendet må du være 16-19 år, ha en tilknytning til Gjøvik, og ha utmerket deg på høyt nasjonalt nivå.

Stipendet kan søkes av:

  • utøvere i individuelle idretter
  • lag eller enkeltutøvere på lag
  • idrettslag ved trener eller leder oppfordres til å fremme kandidater 

Hva får mottakeren av stipendet?

Stipendet er på 16 000 kroner.

Hvordan søker jeg om idrettsstipend?

Du kan enkelt søke om eller komme med forslag til mottaker av idrettsstipend ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om idrettsstipend

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. september.

Hvordan velges mottaker av idrettsstipendet?

Alle søknader og forslag til kandidater blir lagt fram for politisk utvalg for kultur som avgjør hvem som skal få stipendet. Stipendet deles vanligvis ut i forbindelse med GjøvikGalla.

Vi ønsker å dele ut en pris hvert år, men det gis også mulighet for at stipendet kan deles på flere.

Hva skal stipendet brukes til?

Stipendet skal brukes til utgifter ved treningssamlinger, konkurranser eller utstyr som utøveren har brukt for i sin idrett.

Mottakeren av stipendet må levere en liten rapport på hva pengene har blitt brukt til, innen ett år etter utdelingen.