Støttekontaktprisen

Støttekontaktprisen er en æresbevisning som tildeles en støttekontakt eller gruppekontakt som har gjort en betydelig innsats for en eller flere personer i kommunen.

Hvem kan få Støttekontaktprisen?

For å motta prisen må du være støttekontakt eller gruppekontakt for en eller flere personer bosatt i Gjøvik kommune.

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Send oss forslag med følgende informasjon:

  • Navn på kandidat
  • Hvorfor du synes at vedkommende fortjener prisen

Forslag med begrunnelse sendes til postmottak@gjovik.kommune.no. Merk e-posten med "Støttekontaktprisen".

Frist for å forslå kandidater

Frist for å komme med forslag til kandidater er 30. september.

Hva får mottaker av Støttekontaktprisen?

Mottaker av Støttekontaktprisen får et diplom og en pengesum.

Hvordan velges mottaker av prisen?

Faggruppen innen tilrettelagte kulturaktiviteter i samarbeid med støttekontaktkoordinator avgjør hvem som får prisen.