Gjøvik kommune

Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Har din familie en samlet inntekt på mindre enn 530 000 kroner kan du søke om tilskudd til ditt barns deltakelse i lag og foreninger.

Slik søker du

Du søker om tilskudd ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under. Søknaden krever innlogging med ID-porten.

NAV Gjøvik administrerer ordningen, og mottar søknaden din.

Søk om tilskudd

Søknadsfrist

  • Ingen søknadsfrist – alle søknader behandles løpende

Kriterier for å søke

  • Inntektsgrensen for familiens samlede årsinntekt (lønns- og kapitalinntekter) er 530 000 kroner.
  • Det kan søkes om støtte inntil 5 000 kroner per barn per år. Hvis barnet har funksjonsnedsettelse, og det er dokumentert utgifter til transport og/eller ledsager, kan støtten økes inntil 20 000 kroner per barn per år.
  • Beløpet som innvilges utbetales etter regning fra laget eller foreningen, eller refunderes etter betalt deltakeravgift/kontingent/egenandel eller lignende.

Kontakt NAV Gjøvik for mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om ordningen, ta kontakt med NAV Gjøvik ved anita.otrebski@nav.no.