Gjøvik kommune

Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Tilskudd til deltakelse i lag og foreninger for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Har din familie en samlet inntekt på mindre enn 530 000 kroner kan du søke om tilskudd til ditt barns deltakelse i lag og foreninger.

Gjøvik kommune innvilget for 2019 et engangsbeløp på 1 000 000 kroner med formål om å sikre barn og unges deltakelse i lag og foreninger.

Det gjenstår 475 000 kroner av disse midlene og kommunestyret besluttet i februar 2019 at ordningen videreføres i 2020, inntil midlene er brukt til formålet.

Slik søker du

Du søker om tilskudd ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under. Søknaden krever innlogging med ID-porten.

NAV Gjøvik administrerer ordningen, og mottar søknaden din.

Søk om tilskudd

Søknadsfrist

Fra oktober 2020 tar vi imot søknader og behandler disse fortløpende. Vi tar imot søknader til midlene er brukt opp.

Kriterier for å søke

  • Inntektsgrensen for familiens samlede årsinntekt (lønns- og kapitalinntekter) er 530 000 kroner.
  • Det kan søkes om støtte inntil 5 000 kroner per barn per år. Hvis barnet har funksjonsnedsettelse, og det er dokumentert utgifter til transport og/eller ledsager, kan støtten økes inntil 20 000 kroner per barn per år.
  • Beløpet som innvilges utbetales etter regning fra laget eller foreningen, eller refunderes etter betalt deltakeravgift/kontingent/egenandel eller lignende.

Kontakt NAV Gjøvik for mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om ordningen, ta kontakt med NAV Gjøvik ved anita.otrebski@nav.no.