Tilrettelagte kultur- og aktivitetstilbud

Kommunen har en rekke kulturtilbud og aktiviteter tilrettelagt for utviklingshemmede, deltakere innen psykisk helse og personer med funksjonsnedsettelse. 

Aktivitetene skjer i tett samarbeid med støttekontaktkoordinator.

Tilbud hos Gjøvik kunst- og kulturskole

Tilbudet er omfattende og inneholder musikk, dans/drama/bevegelse og visuell kunst.

Aktiviteter for mennesker med psykiske helseutfordringer

Andre tilbud og aktiviteter 

Tilrettelagte aktiviteter i samarbeid med lag og foreninger

Kulturnettverket Innlandet

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom kommuner, Sykehuset Innlandet Reinsvoll og Distriktspsykiatrisk senter. Nettverket arrangerer ulike tilbud innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle som har en psykisk helseplage. Les mer om kulturnettverket på kulturnettverk.no.