Gjøvik kommune

Tilrettelagte kulturtilbud

Tilrettelagte kulturtilbud

Tilrettelagte kulturtilbud er for utviklingshemmede, deltakere innen psykisk helse og personer med funksjonsnedsettelse. Det er tett samarbeid med støttekontaktkoordinator.

Aktiviteter tilrettelagt utviklingshemmede

Følg Tilrettelagte kulturtilbud på Facebook og få med siste nytt.

Aktiviteter for mennesker med psykiske helseutfordringer

Kulturnettverket Innlandet

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom kommuner, Sykehuset Innlandet Reinsvoll og Distriktspsykiatrisk senter. Nettverket arrangerer ulike tilbud innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle som har en psykisk helseplage. Se mer på www.kulturnettverk.no.

Tilrettelagte aktiviteter i samarbeid med lag og foreninger