Erstatning for avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Hvem kan søke?

Foretak som har rett til produksjonstilskudd på skadetidspunktet kan søke om erstatning. 

Hvordan søker jeg?

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om erstatning

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfristen er 31. oktober. Det er kommunen som behandler søknaden, endelig vedtak gjøres av Statsforvalteren.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Maksimal utbetaling per vekstgruppe er 750 000 kroner. Erstatning under 5000 kroner blir ikke utbetalt. 

Hvilke vekstgrupper gir rett til erstatning?

  • grovfôr
  • korn
  • frukt
  • bær
  • poteter
  • grønnsaker

Hvilke skader gir rett til erstatning?

  • tørke
  • mye nedbør
  • flom
  • frost