Gjøvik kommune

Tilskudd til innlevering av piggtråd

Tilskudd til innlevering av piggtråd

Utvalg for samfunnsutvikling har vedtatt å innføre et tilskudd til de som vil plukke og levere inn piggtråd.

Ordningen skal oppmuntre til å samle inn piggtråd som "ligger og slenger" med mål om å redusere skade på både mennesker og dyr.

Ordningen er over for denne gang

Politikerne bevilget 100 000 kroner til utbetaling av tilskudd for innlevert piggtråd i Gjøvik kommune. Nå er pengene utbetalt, og ordningen stanses for denne gang. Det er innlevert mye piggtråd, også en god del det ikke er utbetalt tilskudd til enda. Administrasjonen fremmer en sak om ekstrabevilgning for å dekke den innleverte piggtråden, til utvalgsmøtet 5. oktober.

Dersom stimuleringspakken videreføres i 2023, kan politikerne vedta at tilskudd til innlevering av piggtråd innføres på nytt.