Gjøvik kommune

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen kan tildeles gründere, etablerere og bedrifter med forretningsadresse i Gjøvik kommune.

Hvem kan få prisen?

Prisvinner velges ut i fra disse punktene:

  • En verdig mottaker er fremtidsrettet og nyskapende, bidrar til lokal utvikling og har bidratt til å skape eller skaffe nye og varierte arbeidsplasser i kommunen.
  • Innovasjonen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.
  • Mottaker har fokus på bærekraft og bidrar til det grønne skiftet.
  • Det er ønskelig at mottaker bidrar til lokale løsninger på globale og nasjonale utfordringer.

Foreslå en kandidat

Frist for å foreslå kandidater 17. januar i 2021.

Fra 2022 er fristen for å foreslå kandidater 15. november.

Felt merket med * må fylles ut

Hva får mottakeren av prisen?

Mottakeren får en pengepremie på 20 000 kroner og et kunstverk. 

Hvordan kåres vinneren?

Alle forslagene blir lagt frem for en komité som bestemmer hvem som får prisen.

I komiteen sitter

  • ordføreren i Gjøvik kommune
  • en representant fra Industribygg
  • en representant fra NTNU
  • en representant fra Gjøvikregionen Utvikling
  • en representant fra administrasjonen i Gjøvik kommune