Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på skjenkesteder og en for kontrollører. 

Hvem kan ta prøven? 

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøven? 

På Gjøvik rådhus. 

Besøksadresse: 
Kauffeldts plass 
2815 Gjøvik 

Bestille time 

Ring oss på telefon 61 18 95 00 for å bestille time. 

Gjennomføring av prøvene 

  • Oppmøte på servicetorget på rådhuset til avtalt tidspunkt. Møt gjerne 15 minutter før prøven skal begynne. 
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde.) 
  • Prøven koster 400 kroner pr. gang. Du må betale med bankkort. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å ha med seg tolk. Det er tillatt å ha med seg ordbok.

Hva er pensum 

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Prøvebevis 

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven.