Gjøvik kommune

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skal du arrangere et arrangement på et offentlig sted må du søke om skjenkebevilling. 

Når må man søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis

 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Unntak

 • Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre.
 • Man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet.
Hvor gammel er du?

Endre svaret
Skal du arrangere et åpent eller lukket arrangement?

Endre svaret
Lukket arrangement

Du kan søke om skjenkebevilling. 

Søk om skjenkebevilling for lukket arrangement 

 • I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person og en stedfortreder. Begge må være over 20 år. 
 • Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, innendørs og utendørs.
 • Noen ganger må det leveres inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.

Frist for å søke

Søknaden må sendes til kommunen senest to uker før arrangementet.

Hva koster det?

Gebyr for skjenkebevilling for lukket arrangement er 400 kroner per arrangement. 

Åpent arrangement

Du kan søke om skjenkebevilling. 

Søk om skjenkebevilling for åpent arrangement 

 • I søknaden skal det føres opp en ansvarlig person og en stedfortreder. Begge må være over 20 år. 
 • Det må også foreligge en nøyaktig beskrivelse av hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs.
 • Noen ganger må det levere inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.
 • Tillatelse fra politiet for offentlig arrangement skal fremlegges. 
 • Ved større arrangementer vil kommunen innhente vandelsuttalelse fra politiet for de ansvarlige.

Frist for å søke

Søknaden må sendes til kommunen senest to uker før arrangementet 

Hva koster det?

Gebyr for skjenkebevilling for åpent arrangement er 5 500 kroner per arrangement. Kommunen kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret settes lavere

Omsetningsoppgave

Arrangementer som antas å omsette mye alkohol kan bli bedt om å sende inn omsetningsoppgave der de etter arrangementet skal fylle ut hvor mange liter de har solgt av øl, vin og brennevin. De vil så få en etterfakturering hvis beløpet overstiger gebyret.

Send inn omsetningsoppgave 

Du kan ikke søke om skjenkebevilling

Kriterier for å kunne søke:

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet skje etter ordinær stengetid.
Velg et av alternativene ovenfor