Gjøvik kommune

Støtte til bedrifter

Støtte til bedrifter

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

Gjøvik kommune har blitt tildelt 2 794 107 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknadsfristen er 18.april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles samlet etter søknadsfrist.

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen og søke. 

Regionalt næringsutviklingsprogram

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsning for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

Programmet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også gi støtte til nettverk og nyetablerte bedrifter.

Satsningsområder for næringsprogrammet er industri, bio og IKT.

Programmet kan gi støtte til utviklingsprosjekter som styrker og bidrar til vekst i bedriftene. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan føre til nye markeder, nye produkter/tjenester, prototyputvikling, digitalisering og omstillingsprosjekter.

Ta kontakt med oss