Om brannvesenet

Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Gjøvik kommune.

Gjøvik brann og redning har 4 mannskaper på vakt som er innsatsstyrken hele døgnet, hele året.  Branntjenesten har avtaler med Vestre Toten, Ringsaker, Lillehammer og Nordre Land slik at nærmeste brannstasjon varsles når det oppstår branner og ulykker.

Forebyggende avdeling utfører saksbehandling i forbindelse med tilsyn i særskilte brannobjekter og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. I tillegg utføres kurs, øvelser,  befaringer og tverrfaglig samarbeide for å forebygge brann.

Gjøvik skal være så trygg og brannsikker som mulig. 

Trenger du kontakt med oss? 

  • Ved brann og større ulykker ring 110 

Til Gjøvik brannvesen 

  • Mellom klokken 08:00 - 15:30 - 61 14 86 00
  • 15:30 - 07:30 - 916 70 603 til vakthavende utrykningsleder på brannstasjon