Byggesøknad for fagfolk

Her finner du oversikt over de ulike elektroniske søknadsløsningene for innsending av byggesøknader til kommunen.

1. Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Finn hvilken plan som gjelder for eiendommen

2. Samle alt du du må ha med i byggesøknaden

Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket med mål inn på dette kartet.

Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger. Det stilles krav om at tegningene er godt utført. 

3. Varsle aktuelle naboer, gjenboere og eventuelt offentlige instanser

Behandling av byggesøknader går fortere dersom dere har hentet inn uttalelser og varslet aktuelle naboer og offentlige/private instanser før dere sender inn byggesøknaden.

4. Send inn søknad

Søknaden kan sendes inn til kommunen på ulike måter

Send inn elektronisk søknad via Fellestjenester BYGG

Hvis du ikke har mulighet å sende inn byggesøknaden elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider.

Jeg ønsker å levere byggesøknaden på papir 

Dersom du ikke ønsker å sende søknaden elektronisk kan du sende denne til oss via posten 

  • Adresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik.