Veiledning før du søker

Før du starter en byggesøknad kan du få hjelp av Servicetorget eller du kan avtale et møte eller forhåndskonferanse med en byggesaksbehandler.

Servicetorget kan hjelpe

Her kan du få svar på spørsmål som for eksempel søknadsskjema, og få hjelp til å finne frem til hvilke lover og regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan. 

Kontaktinformasjon: 

Vil du snakke med en byggesaksrådgiver

Har du en sak til behandling, og ønsker å snakke med din byggesaksrådgiver?

Vi er tilgjengelig på telefon hver dag mellom klokken 12:00-14:00. 

Ring til servicetorget på 61 18 95 00, så setter de deg over. 

Forhåndskonferanse

Du kan alltid ringe inn til kommunen og be om et møte med en byggesaksbehandler for å avklare ting du lurer på i forbindelse med en byggesøknad. 

Dersom du har har mange spørsmål til en byggesøknad kan det være lurt å be om en forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. Forhåndskonferanse kan kreves av søker selv eller av kommunen. Forhåndskonferansen er et avklaringsmøte mellom partene. Den skal bidra til at tiltakshaver får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og bli gjort kjent med relevante krav samt forutsetninger for den videre saksbehandling. 

Mer om forhåndskonferanse.