Fritak fra eiendomsskatt

Hvem kan søke om fritak?

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt hvis de faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 5 eller § 7:

  • Eiendommer eid av institusjoner, lag og foreninger og som benyttes til allmennyttig formål.
  • Historiske bygg. Bygget må være vernet eller fredet av offentlig myndighet.

Slik søker du fritak

Frist for å søke er 1. september hvert år (for påfølgende skatteår). Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Søknad om fritak for eiendomsskatt