Gjøvik kommune

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger

NAV Gjøvik bosetter flyktninger i tråd med Kommunestyrets vedtak. 

All bosetting skjer i nært samarbeid med Imdi Øst.