Bakkegata - Utskiftning av vann- og avløpsrør

Kart over området og hvor det skal graves

Navigasjon i kartet 

Trykk på veien for å få mer informasjon om hva som skjer. 

Planlagt fremdrift for arbeidet 

Bakkegata mellom Øvre Torvgate og Skolegata

 • Oppstart for arbeidet: 15. november 2023
 • Veien åpnes 15. januar og asfalteres til våren. 

Dette er arbeidet vi gjør i Bakkegata

 • Gamle vann- og avløpsrør skiftes ut
 • Ledningsnettet fra Elvia utbedres
 • Gatebelysning utbedres og skiftes
 • Justeringer på fortauslinjer og overganger gir bedre forhold for myke trafikanter.

Hvem er det som utfører jobben? 

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

Hvor kan jeg parkere? 

Se oversikten over alle parkeringsplassene i Gjøvik kommune på Statens vegvesen sin hjemmeside. 

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto.

For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 prosent på vegen fram til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.