Brennerigata - Bygging av Farverikvartalet og utskiftning av vann- og avløpsrør

Her vil det komme totalt 120 leiligheter fordelt over flere byggetrinn. Gjøvik kommune bytter også ut gamle vann- og avløpsrør i Brennerigata.

  • Byggetrinn 1, med blokk A og B, ferdigstilles høsten 2023

Arbeid i Brennerigata

Gjøvik kommune flytter og skifter ut gamle vann- og avløpsrør. 

Fremdrift

  • Fra juli 2023 og ut året.  

Brennerigata er åpent for gjennomkjøring begge veier. 

Kan jeg parkere i parkeringshuset i Storgata 10?

Ja, Storgata 10 er åpent. Det er åpent for parkering både i øvre og nedre plan.

Kontaktpersoner 

Naboportal – Farverikvartalet

Entreprenøren Backe Oppland AS har laget et egen naboportal om prosjektet

Det er også mulig å melde seg på nyhetsbrev for å motta naboinformasjon og oppdateringer om Farverikvartalet.