Gjøvik kommune

Brennerigata og Brenneribakken - Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Brennerigata og Brenneribakken - Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Her vil det komme totalt 120 leiligheter fordelt over flere byggetrinn. Gjøvik kommune bytter også ut gamle vann- og avløpsledninger i Brenneribakken. 

  • Høsten 2021 gikk med til rivning av siloen og tilhørende bygg. 
  • Våren 2022 går med til graving, fundamentering og begynnende arbeid med råbygget.
  • Byggetrinn 1, med blokk A og B, vil ferdigstilles i 2023. 

Stengte veger og omkjøring 

Det vil være skiltet omkjøring og delvis stengt i Brennerigata og Brenneribakken i en god stund framover, vi oppfordrer til å følge med på skiltingen. 

Kontaktpersoner 

Naboportal – Farverikvartalet

Entreprenøren Backe Oppland AS har laget et egen naboportal om prosjektet

Det er også mulig å melde seg på nyhetsbrev for å motta naboinformasjon og oppdateringer om Farverikvartalet.