Damstedet næringsområde i Hunndalen - Gang- og sykkelveg

I næringsområdet Damstedet i Hunndalen bli det nå opparbeidet ny gang- og sykkelveg fra fra Bakkevegen i nord og opp til Damvegen ved innkjøring til Byggmax. Derfra etableres fortau på vestsiden langs Damsletta i en lengde av ca 350 meter.  Det etableres også en gangvegforbindelse mellom Damsletta 5 og 7 og videre frem til Raufossvegen og eksisterende busslomme.

Fremdrift

  • Oppstart juni 2023
  • Ferdigstillelse oktober 2023 

Entreprenør 

  • Gjøvik Graveservice AS