Gjøvik kommune

FL Suhrsveg

FL Suhrsveg

På nyåret 2023 starter arbeidet rundt FL Suhrsveg opp.

Arbeidet vil bli delt i to etapper.

Det første området er på vestsiden for Skogvegen. Det skal skiftes ut gatelys og legges asfalt. Arbeidet i første etappe blir ferdig i løpet av mai. 

Andre trinn er forventet startet i juni/juli. Dette er området forbi barnehagen.