Gjøvik kommune

Nå skal Mjøspromenaden bli lengre i sør

Nå skal Mjøspromenaden bli lengre i sør

Nå skal vi forlenge Mjøspromenaden fra Rambekk renseanlegg med 200 meter. Dette gjør at Mjøspromenaden vil få tilknytning med turvei ved Bondelia.

Den nye delen av Mjøspromenaden vil også få gatelys.

Planlagt fremdrift 

  • Planlagt oppstart: Mars/april 2023. Det tas forbehold om at nødvendige søknader er godkjent før oppstart.
  • Ferdigstilles høsten 2023

Arbeidet vil medføre anleggstrafikk. Det må påregnes noe støy og støv.

Vi tilpasser arbeidet til vannavstand 

Sesongtilpasning med anleggsarbeid på vinter eller tidlig vår forventes å kunne gi god effekt da fisken gjerne trekker ut på dypere og varmere vann i den kalde delen av sesongen.

Om våren er også vannstanden i Mjøsa lav på grunn av kraftreguleringen slik at anleggsarbeid i stor grad kan gjøres tørt.