Gravearbeid i Nedre Torvgate med sideveger

Kart over området og hvor det skal graves

Navigasjon i kartet 

Trykk på veien for å få mer informasjon om hva som skjer. 

Planlagt fremdrift for arbeidet 

Bassengvegen mellom Øvre Torvgate og Skolegata

 • Veien vil bli asfaltert høsten 2023. Grunnen til dette er at fortau og gatelys skal utbedres.

Nedre Torvgate med sidegater

Arbeidet vil bli utført etappevis.

Nedre Torvgate
Vegstrekning Oppstart for arbeidet Planlagt å være ferdig
Nedre Torvgate mellom Skolebakken og Sommerfeldts gate 22. mai 2023 4. juli 2023
Nedre Torvgate mellom Hunnsvegen og Sommerfeldts gate, samt Bakkegata fra Storgata til Nedre Torvgate. 1. august 2023 1. november 2023
Bakkegata mellom Øvre Torvgate og Skolegata Januar 2024 1. mai 2024

Dette er arbeidet vi gjør i Torvgatene

 • Gamle vann- og avløpsrør skiftes ut
 • Ledningsnettet fra Elvia utbedres
 • Gatebelysning utbedres og skiftes
 • Justeringer på fortauslinjer og overganger gir bedre forhold for myke trafikanter.
 • Utbedring av veglinjer som gir bedre forhold for kollektivtrafikken i Øvre Torvgate.

Hvem er det som utfører jobben? 

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

God framkommelighet

Det vil i hele perioden være god framkommelighet til alle butikker, spisesteder og virksomheter. 

Hvor kan jeg parkere? 

Se oversikten over alle parkeringsplassene i Gjøvik kommune på Statens vegvesen sin hjemmeside. 

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto.

For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 prosent på vegen fram til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.