Gjøvik kommune

Gravearbeid i Øvre og Nedre Torvgate med sideveger

Gravearbeid i Øvre og Nedre Torvgate med sideveger

Kart over området og hvor det skal graves

Navigasjon i kartet 

Trykk på veien for å få mer informasjon om hva som skjer. 

Planlagt fremdrift for arbeidet 

Øvre Torvgate

 • Øvre Torvgate ble åpnet igjen for bil- og busstrafikk den 1. mars 2023
 • Veien vil bli asfaltert før 17. mai 2023. 

Bassengvegen mellom Øvre Torvgate og Skolegata

 • Veien vil bli asfaltert høsten 2023. Grunnen til dette er at fortau og gatelys skal utbedres.

Nedre Torvgate med sidegater

Arbeidet vil bli utført etappevis.

Nedre Torvgate
Vegstrekning Oppstart for arbeidet Planlagt å være ferdig
Sommerfeldts gate fra Storgata til Øvre Torvgate 1. mars Midten av mai. Arbeidet vil være ferdig til 17. mai
Nedre Torvgate mellom Sommerfeldts gate og Skolebakken Midten av mai 30. juni
Nedre Torvgate frem til Bakkegata 1. august 15. september
Bakkegata og kryss Bakkegata/Nedre Torvgate 1. september 15. oktober
Nedre Torvgate mellom Bakkegata og Sommerfeldts gate 15. oktober 15. november

Bakkegata mellom Øvre Torvgate og Skolegata 

 • Oppstart januar 2024
 • Ferdigstilles og åpnes igjen til 1. mai 2024.

Dette er arbeidet vi gjør i Torvgatene

 • Gamle vann- og avløpsrør skiftes ut
 • Ledningsnettet fra Elvia utbedres
 • Gatebelysning utbedres og skiftes
 • Justeringer på fortauslinjer og overganger gir bedre forhold for myke trafikanter.
 • Utbedring av veglinjer som gir bedre forhold for kollektivtrafikken i Øvre Torvgate.

Hvem er det som utfører jobben? 

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

God framkommelighet

Det vil i hele perioden være god framkommelighet til alle butikker, spisesteder og virksomheter. 

Hvor kan jeg parkere? 

Se oversikten over alle parkeringsplassene i Gjøvik kommune på Statens vegvesen sin hjemmeside. 

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto.

For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 prosent på vegen fram til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.