Sigrid Undsets veg - Vi skifter vann- og avløpsrør

Vi skifter ut gamle vann- og avløpsrør i Sigrid Undsets veg, Hunndalen. Arbeidet gjøres også for å tilrettelegge for et fremtidig boligfelt, Askim boligområde.

Strekningen vi skal bytte ut rør er fra krysset i Odnesvegen og til første bilkryss/Sigrid Undsets veg 1.

Fremdriftsplan 

  • Oppstart: 4. september 2023
  • Ferdigstillelse: Starten av februar 2024

Alternativ skoleveg

Arbeidet medfører at vegen blir stengt og midlertidig veg for gående og syklende blir skiltet.

Kommunen og entreprenør har dialog med Vardal ungdomsskole og Blomhaug skole for å opprettholde sikkerheten for elevene som ferdes i nærheten av anleggsområdet.

For elever som kommer gående eller syklende betyr det følgende:

  • De som kommer fra vest (fra Kiwi) blir geleidet til fotgjengerovergangen vest for skolen.
  • De som kommer fra nordvest (krysset mot Øverby) blir geleidet til undergangen.

Beboertrafikk

Beboere i Sigrid Undsets veg 2, 4, 6 og videre vil ikke oppleve anleggsarbeid i vegen med deres innkjøring og de vil alltid ha tilgang til kjøreveg inn til husene sine. De kan oppleve at kjørebredden blir innsnevret noe da beboere i nummer 1 A-C må parkere i vegen.

I krysset ut i Raufossvegen vil det også oppleves innsnevret kjørefelt en periode mens det er anleggsarbeid der. Anleggsområdet vil bli gjerdet inn og det blir skiltet slik at bilister skal kunne se hvor de skal kjøre.

Etter hvert som gravearbeidet forflytter seg innover Sigrid Undsets veg mot Odnesvegen vil det bli redusert behov for parkering i vegen deres og krysset vil bli fult operativt for bilister igjen.

Entreprenør 

Utførende entreprenør er Paul Berg AS.