Klart for neste trinn i Strandgata

20. mars 2023 startet arbeidet med neste trinn av utbedringen av Strandgata - over og under bakken.  Gata åpnes igjen for trafikk begge veger den 19. august. 

Strandgata (fylkesveg 33) ble i 2021 bygget om på strekningen mellom krysset med Parkgata/Hunnsvegen og krysset med Nils Ødegaards gate.

Strekningen som ligger nord for krysset med Hunnsvegen var den aller første delen av vegen utbedret. I februar 2021 fortsatte arbeidet med å ruste opp gata sørover mot krysset med Niels Ødegaards gate. Denne vegen ble åpnet igjen i oktober 2021 etter et halvt år med arbeid. 

Strekningen mellom de to lyskryssene ble bygget om for å gjøre gata bedre framkommelig for fotgjengere, syklister og busser.

Nå fortsetter neste etappe mellom Niels Ødegaards gate og Østre Totenveg. Det er altså ikke slik at noe skal graves opp igjen, men arbeidet fortsetter med en ny strekning - akkurat som planen og pengene som følger med.