Gjøvik kommune

Tilknytning til vann og avløp for bransjen

Tilknytning til vann og avløp for bransjen

Alle nye utvendige vann- og avløpsanlegg er søknadspliktige etter plan og bygningsloven, og tiltak på eksisterende VA anlegg er søknadspliktig etter standard abonnementsvilkår.

Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle nye utvendige VA anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. I disse tiltakene skal det søkes til både byggesak(bygningsmyndigheten) og vann og avløp.

Dersom innvendige sanitæranlegg er søknadspliktig, behandles dette av bygningsmyndigheten, forutsatt at det ikke gjelder tiltak som også er søknadspliktig  til vann og avløp (for eksempel etablering av innvendig fett- eller oljeutskiller, innvendig pumpestasjon, sprinkleranlegg eller vannmåler)

Noen tiltak er unntatt søknadsplikt etter pbl og søkes kun til vann og avløp ved å sende inn sanitærsøknad. Slike tiltak er listet i boksen til høyre under.

Skjermbilde av saksbehandling på byggesak - Klikk for stort bilde  

Slik søker du

Gjøvik kommune har hatt  i bruk et nytt system for søknader om tilknytning. Du må registrere foretaket ved å gå inn på Powel entreprenørportal. 

Register ditt foretak på Powel entreprenørportal 

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord.

Søknader innsendt før 01.02.20

Søknad om tilknytning (sanitærsøknad) levert via Gravemelding.no, må ferdigstilles i denne løsningen  innen 01.02.2020. Saker med arbeidsperiode etter denne dato, må ferdigmeldes så snart arbeidene er avsluttet. 

Det vil si at du må sende inn ferdigmeldinger for saker påbegynt i gravemelding.no fortløpende og innen fristen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med vann og avløpsavdelingen i Gjøvik kommune, tlf. 61 18 95 00.

Lover, regelverk og retningslinjer

Kart

Trenger du kart som viser vann- og avløpsledninger kan du ta kontakt med kommunen. 

E-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Telefon: 61 18 95 00

Vann- og avløpsledningskart kan du bruke ved søknad/uttalelse hos vann og avløp. Når det skal graves må det sende inn en gravesøknad. Merk at ikke alle private ledninger er registrerte i kartet.