Gjøvik kommune

Forskrifter og retningslinjer

Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for vann- og avløpsgebyr for Gjøvik kommune

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.

Vedtatt VA-norm GLT og Hadeland (PDF, 395 kB)

 

Sanitærabonnement for Gjøvik kommune