Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Gjøvik tilfredsstiller kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Drikkevannskilden vår er Mjøsa.

Hardhet

I Gjøvik har vi bløtt vann, med en hardhet på 1 dh. Det betyr at du ikke trenger å tilsette salt i oppvaskmaskin.

Fysisk- kjemiske egenskaper

Drikkevannskvalitet
Parameter Verdi Gjøvik Verdi Biri
pH 8,2 8,0
Farge 10 NTU 10 NTU
Kalsium 18,4 mg/l 4,8 mg/l
Turbiditet 0,15 FTU 0,15 FTU

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler deg 

  • ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • ved kokeanbefaling av drikkevannet

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersoner som kun er registrert med fasttelefon.

Her kan du registrere deg og lese mer om telefonvarslingen.

Nødvann

Dersom vannforsyningen svikter har Gjøvik kommune mulighet for utkjøring av 1 m3 tanker til midlertidige vannposter. Vann kan hentes i 10 liters vannposer som blir utdelt ved vannposten. De som blir berørt vil få varsel om dette via SMS.

Vannbehandlingsanlegg

Gjøvik kommune har to vannbehandlingsanlegg; ett på Engelandsodden og ett på Biri.

  • Vannverket på Engelandsodden forsyner Gjøvik sentrum, Øverby, Hunndalen, Bybrua, Bråstad, Rambekk, Fredeng, Koll og Åslendet. Dette utgjør ca 22 000 personer. Leverer ca 3 000 000 m3 vann i året. 
  • Biri vannverk forsyner Biri, Oladalen, Biristrand, Smedmoen, Redalen og Snertingdalen. Dette utgjør ca 2 000 personer. Leverer ca 330 000 m3 vann i året. 

Råd ved brunt vann 

Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter bør du kontakte oss. Her kan du lese kommunens råd og tips om brunt vann. 

Teknisk tjenester
Tjeneste Telefon kveld, helligdager og helg Ordinær dagtid
Vann og avløp 95 13 67 06 61 18 95 00
Brann (innsatsleder) 90 69 30 85 61 18 95 00
Brannmester 91 67 06 03 91 67 06 03