Gjøvik kommune

Brattengvegen i Hunndalen - Ny gang- og sykkelveg

Brattengvegen i Hunndalen - Ny gang- og sykkelveg

Det bygges gang- og sykkeleveg langs Brattengvegen. 

Det skal også legges ledningsnett i bakken og to bussplasser skal etableres i krysset Brattengvegen/Odnesvegen. 

  • Oppstart var 19. april 2022 
  • Arbeidet vil bli ferdig i desember 2022
  • JK anlegg er entreprenør på utførelsen. 

Hva med Odnesvegen?

Odnesvegen vil ikke bli stengt, men det vil bli innsnevret kjørefelt i en periode. Gang- og sykkelstien vil bli lagt noe om. Det vil også bli noe lavere hastighet på strekningen.